Přihlásit

Laboratoř softwarů - PC učebna | Ft.Tul.cz

Počítačová učebna slouží pro multimediální výuku předmětů v rámci studijních programů fakulty textilní TUL, zejména předmětů garantovaných Katedrou oděvnictví. Učebna je vybavena dataprojektorem. To umožňuje promítat jak běžné PowerPoint prezentace a činnost specializovaných software při výuce, tak pracovat paralelně se studenty na dalších počítačových stanicích.
Počítače jsou připojeny do sítě Internet prostřednictvím pevné lokální sítě.
Na počítačové učebně se můžete setkat například s těmito specializovanými softwary:
InvesMark Futura CAD systém pro přípravu výroby v oblasti konstrukce, stupňování a polohování střihových dílů.
   
Accumark CAD systém pro přípravu výroby v oblasti konstrukce, stupňování a polohování střihových dílů of firmy Gerber Technology.
   
Design Concept 3D
Software pro vyvíjení šablon z 3D objektů a tvorbu prototypů.
Lze konstruovat modely ve 3D, definovat křivky na 3D modulu pro stanovení členění daného objektu, vygenerovat sítě mesh metodou konečných prvků, nebo automaticky rozvinout jednotlivé díly.
Software také podporuje analýzu střihových dílů (vizualizaci komprese a napětí), import mechanických vlastností textilního materiálu ze zařízení KES-FB1, nebo virtual prototyping (vizualizaci výsledného modelu).
 
PDSTailor CAD systém automatizovaného návrhu střihů od firmy Classicad. Umožňuje automatickou konstrukci oděvních vzorů na základě typové databáze střihů, z níž je možno definováním několika parametrů vytvořit celou škálu konfekčně i modelově vyráběných oděvů, při plném respektování technologických podmínek.
Hlavními originálními prvky CAD systému PDSTailorXQ jsou využívání databáze základních konstrukčních sítí a stupňování opakovanou konstrukcí na základě typických tělesných rozměrů. Tato koncepce činí z programu PDSTailorXQ velmi efektivní a výkonný nástroj práce konstruktéra.
   
Witness Software pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických systémů britské společnosti Lanner Group Ltd. Využívá se hlavně v oblasti produktů pro interaktivní simulaci systémů diskrétních událostí, které jsou postaveny na organizaci fyzických a logických elementů a jejich konfiguraci na časové ose.
Modely v programu WITNESS dynamicky zobrazují pohyb materiálu či zákazníků systémem, stavy jednotlivých prvků, prováděné operace, ale i aktuální využití zdrojů. Zároveň jsou zaznamenávány všechny události, které v systému nastaly. Uživatel tak může sledovat dynamiku procesu a má k dispozici i údaje potřebné k vyhodnocení výkonnosti daného systému podle zvolených kritérií.
   
TexDesign CAD systém firmy Kopperman pro návrh plošných texilií (TexDesign), tvorbu simulace a podkladů pro tvorbu úpletů (TexKnit), tvorbu a simulaci tkanin (TexCheck) a zobrazení trojrozměrného náhledu vzorů oděvních materiálů na navrhovaném modelu (TexDress).
   
AutoCAD Často využívaný software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý firmou Autodesk. Kromě základní konstrukční sady je vyvinuto několik profesionálních aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury...  Své uplatnění však najde například i při konstruování oděvů, či jiných textilních součástí.
 
Tajima DG/ML by Pulse
Je to profesionální modulární vyšívací software s podporou grafických aplikací a možností programování různých vyšívacích technologií.
Prostředí pro tvorbu výšivky nabízí jak jednoduché editační prostředí, tak možnosti pro náročné designery.
Navržené výšivky je možné přímo realizovat na jednohlavém vyšívacím stroji firmy Tajima.
   
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: Ing. Viera Glombíková, Ph.D.
+420 48 535 3124