Přihlásit

Laboratoř speciálních měření | Ft.Tul.cz

Laboratoř speciálních měření
Termovizní kamera
Bezdotykové měření a analýza teplotních polí využitelné v nejrůznějších výzkumných i průmyslových aplikacích. Infračervenou kameru lze využít při zjišťování tepelných úniků z budov, defektoskopii, při měření rozložení teplot povrchu lidského těla, příp.oděvu při různých stupních fyzické zátěže, klimatických podmínkách apod.
Vysokorychlostní kamera Olympus i-SPEED 3
The i-SPEED 3 is the latest addition to the Olympus i-SPEED range, and has been designed to an advanced specification providing high resolution, extreme low light sensitivity and up to 150,000 fps recoding, making it the ideal analysis tool for high level research.
XSensor Moderní měřicí zařízení, která slouží ke sledování a znázornění míry zatížení a tlaku. Využitelné nejen ve zdravotnictví, v automobilovém průmyslu a u prodejců matrací a nábytku.
Micro-CT SKYSCAN Počítačová tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetřením s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Analýza a rekonstrukce vzorku bez jeho destrukce. SkyScan1174 skenuje v rozsahu menším než10μm (10-6mm2 velikosti vzorku).
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
Externí soubory: Informační leták
Obrázky: