Přihlásit

Laboratoř užitných vlastností textílií a speciálních měření | Ft.Tul.cz

Testování fyziologických vlastností plošných textilií
Fyziologicko-hygienické vlastnosti oděvů a oděvních materiálů jsou velice důležité pro hodnocení oděvního komfortu, což je souhrn všech vjemů uživatele při nošení oděvu, kdy oděv pomáhá tělu udržet tepelnou rovnováhu a dává organismu pocit pohodlí.
Fyziologie odívání se zabývá problematikou regulace tělesné teploty, přenosu tepla a vlhkosti, příjmem a výdejem energie v soustavě organismus-oděv-prostředí. Mezi fyziologicko-hygienické vlastnosti oděvů a materiálů lze tedy zahrnout tepelně-izolační vlastnosti, propustnosti vzduchu, vody a vodních par.
Objektivní hodnocení fyziologicko-hygienických vlastností oděvů a oděvních materiálů umožňují v plně klimatizované laboratoři na katedře oděvnictví TUL následující přístroje :
  • Přístroj SDL M 021 S - hodnocení prodyšnosti (prostupu vzduchu) [m.s-1] textilií.
  • Přístroj Togmeter SDL M 259 - stanovení tepelné odolnosti [m2.K.W-1] textilií.
  • Tloušťkoměr SDL M 034 A - zjišťování tloušťky plošných textilií a textilních výrobků [mm].
  • Přístroj SDL M018 - stanovení odolnosti textilií proti pronikání vody pod tlakem – stanovení výšky vodního sloupce [cm].
  • Přístroj Sweating Guarded Hotplate firmy MTNW USA - umožňují hodnotit odolnost vůči vodním parám (zkouška pocení vyhřívanou destičkou) [m2.Pa.W-1] a tepelnou odolnost [m2.K.W-1]
  • Přístroj Martindale M235 – zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru a odolnosti proti žmolkování
Bezdotykové měření teploty pomocí termovize
Bezdotykové měření a analýza teplotních polí využitelné v nejrůznějších výzkumných i průmyslových aplikacích. Infračervenou kameru lze využít při zjišťování tepelných úniků z budov, defektoskopii, při měření rozložení teplot povrchu lidského těla, příp.oděvu při různých stupních fyzické zátěže, klimatických podmínkách apod.
Měření vysokorychlostních videozáznamů
Vysokorychlostní zpracování obrazu ve vysoké kvalitě. Rozlišení 1280 x 1024 při 2000 sn./s. Maximální frekvence 150 000 snímků/s.
Micro-CT SKYSCAN
Počítačová tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetřením s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Analýza a rekonstrukce vzorku bez jeho destrukce. SkyScan1174 skenuje v rozsahu menším než10μm (10-6mm2 velikosti vzorku).
   
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: Ing. Michal Chotěbor
+420 48 535 3601