Přihlásit

Erasmus+ | Ft.Tul.cz

Studenti: Přihlášky zadávejte přes IS/STAG a vložte vyplněnou a podepsanou přihlášku jako dokument.

Zaměstnanci se hlásí centrálním sběrem dat přes svého vedoucího. S žádostí o doplňkové výjezdy mimo tento sběr kontaktují koordinátora přímo.

Formální náležitosti a postupy

Erasmus Code CZ LIBEREC01
Kódy oborů

0710: Engineering and engineering trades, not further defined (06.0 - 5, 52, 520)

0210: Arts, not further defined (03.0 - 2, 21, 210)

0212: Fashion, interior and industrial design (02.2, 03.5 - 214)

0723: Textiles (clothes, footwear and leather) (542)

Výběr studentů pro Erasmus+

Výběrové řízení pro následující akademický rok probíhá vždy v období listopadu-ledna předchozího akademického roku.
Náhradníci se mohou hlásit v průběhu zbývajícího akademického roku průběžně a kontaktují fakultního koordinátora.

Přihlašování je nutné udělat přes IS/STAG a vložit přihlášku v požadované formě.

Účastníci výběrového řízení budou o výsledcích vyrozuměni přes IS/STAG. V případě nejasností budou výsledky k nahlédnutí u koordinátora.

Studenti by měli volit instituce, které nabízejí předměty kompatibilní jejich studijnímu programu.

Termíny pro vyjíždějící studenty Erasmus+ schválené výběrovým řízením

Výběrové řízení probíhá přes IS/STAG.

Vyřízení pobytu v zimním semestru - konec června
Vyřízení pobytu v letním semestru - konec listopadu

a podle požadavků hostitelských institucí.

Kreditová mobilita

Výběr účastníků probíhá podle schváleného financování do vybraných zemí. Termíny jsou nárazové.

Absolventské stáže

Více informací zde.

 

Pracovní výjezdy v EU
Kreditová mobilita - Erasmus+ ve světě
  1. Kreditová mobilita ˆ 31.8.2018

 

Užitečné odkazy