Přihlásit

Laboratoř elektrických a elektromagnetických vlastností | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Použití elektricky vodivých vláken a modifikace povrchů textilií s cílem zvýšení elektrické vodivosti textilních struktur pro různé účely použití (vodivé dráhy, antistatické účely, odporové vyhřívání, textilní sensory, textilní antény, odstínění elektromagnetického pole, atp.), modelování elektrických vlastností textilních struktur s využitím počítačově podporovaného projektování, vývoj nových metod pro hodnocení elektrické vodivosti textilních materiálů (anizotropie) a účinnosti stínění elektromagnetického pole.
Přístroje a zařízení
Obvodový analyzátor a držák vzorku
Obvodový analyzátor Rhode & Schwarz ZN3 a přerušené koaxiální vedení EM 2107A Electro-Metrics pro měření elektromagnetické stínící účinnosti plošných materiálů (textilie, kompozity, sendviče, atd.) dle ASTM 4935-10 (frekvence 30 MHz - 1.5 GHz).
Čítač Agilent 53131 A
Měření elektrického odporu (až 107 Ω), proudu a napětí.
Vysokoodporový měřák HP 4339 B
Měření elektrického odporu (až 1014 Ω).
Koncentrické elektrody
Pro měření povrchového a objemového odporu textilií dle EN 1149-1, EN 1149-2, ČSN 800059.
Přípravek pro hodnocení anizotropie elektrického odporu plošných textilií Dvouvodičová metoda pro měření elektrického odporu plošných textilií při různé vzdálenosti obdélníkových elektrod a různém nastavení elektrod vhledem k soustavě přízí (osnova, útek).
Přípravek pro měření elektrického odporu délkových textilií Dvouvodičová metoda sestávající z nevodivé nosné podložky a dvou kovových elektrod ve tvaru svorek (jedna pevná, druhá posuvná od 10 - 300 mm) pro hodnocení závislosti elektrického odporu na upínací délce lineárního textilního útvaru (vlákno, příze).
Stat – charge FD-28 Hodnocení elektrostatických vlastností textilií na třecím elektrizačním přístroji. Měření polarity a velikosti náboje vzniklého při tření dvou materiálů v rozsahu 3÷30 kV.cm-1.
Agilent Impedance / Material analyzer Impedance/Material Analyzer (Agilent E4991A) a Dielectric Material Test Fixture (Agilent 16453A) pro měření permitivity dielektrik v rozsahu 1 MHz – 1 GHz.
Analyzátor elektromagnetického pole
HF 38B GIGAHERTZ SOLUTIONS pro měření plošné hustoty vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (800 MHz - 2.5 GHz).
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.