Přihlásit

Laboratoř měření barevnosti a vzhledu | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Využití pokročilé kolorimetrie pro komplexní hodnocení jakosti výrobků z různých průmyslových odvětví (textil, plasty, laky, automobily, keramika, papír, osvětlení, atd.), vývoj nových měřicích systémů a konstrukce prototypů optických přístrojů, vývoj a aplikace SMART textilních senzorů na bázi barvoměnných pigmentů a barviv, vývoj postupů fyzikální aktivace povrchu textilií umožňující snížení množství barviv a chemikálií nutných pro výrobu finálního textilního výrobku, výzkum a vývoj techniky nánosování pro speciální úpravy textilií na bázi nanotechnologií.
Přístroje a zařízení
Spektrofotometry
Měření kolorimetrických a spektrofotometrických parametrů s různou difúzní a úhlovou měřicí geometrií (D/0, D/8, 45/0) (Datacolor, Minolta, HunterLab).
Leskoměry Leskoměry (Zehnter) pro měření lesku při 60°, 20° a 85°.
Komory pro vizuální hodnocení
Vizuální hodnocení D65, A, TL84, CWF, Horizon (X-Rite, Datcolor).
Širokospektrální spektrofotometr
SHIMADZU PC typicky používaný pro měření kamuflážních materiálů.
Mikrospektrofotometr Nikon-Avantes-LIM pro měření spektrálních parametrů mikroskopických vzorků.
LCAM PHOTOCHROM Speciální měřicí systém LCAM PHOTOCHROM pro měření barvoměnných materiálů.
Spektrometry a radiometry Avantes, Minolta, Goldilux pro měření světelných zdrojů a kalibraci obrazu.
Kolorimetry Pro kalibraci obrazu a radiometrická měření (Minolta, Datacolor, X-Rite).
Spektrofluorimetr Jobin Yvon FL 3-11 pro měření fluorescence.
Expoziční komory S různými světelnými zdroji pro aktivaci povrchu polymerů.
Kalibrační standardy a atlasy barev Kalibrační standardy a atlasy barev (Munsell, NCS, PANTONE, CIBA, CERAM) pro identifikaci odstínů a ověřování přesnosti měřicích systémů.
Další informace
Umístění: budova D, suterén
Kontakt: prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.
Externí soubory: Informační leták