Přihlásit

Laboratoř optických vláken | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Vývoj oděvních textilií se zabudovanými stranově vyzařujícími optickými vlákny s cílem zviditelnění obrysu osob. Vývoj technických aplikací liniových světelných zdrojů světla s cílem zviditelnění obrysu předmětů, překážek, osvětlení chodeb, apod. Testování vlastností optických vláken s ohledem na optimální intenzitu vyzařování, ohebnost a životnost. Vývoj testovacích zařízení.
Přístroje a zařízení
Přístroj POFIN1 PL 21-601-01/02 Měření intenzity stranově vyzařujících optických vláken, svazků vláken a textilií se zabudovanými optickými vlákny.
Interní norma č. 21-601-01/01
Přístroj POFLEX1 PL 21-602-01/01 Měření intenzity vyzařování optických vláken, svazků vláken a textilií se zabudovanými optickými vlákny v definovaném ohybu.
Interní norma č. 21-602-01/01
Přístroj POFAT1 PL 31-206-01/01 Cyklické namáhání délkových textilií dvojohybem pro optická vlákna a textilie se zabudovanými optickými vlákny.
Interní norma č. 31-206-01/01
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
Externí soubory: Video Fashion Week Vancouver (3/2015)
Článek Využití stranově vyzařujících optických vláken pro zvýraznění objektů