Přihlásit

Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Analýza a modelování vnitřní a vnější struktury délkových, plošných a 3D vláknitých útvarů, stanovení metodik pro hodnocení textilních struktur z hlediska jejich vnitřní a vnější geometrie, rekonstrukce a digitalizace textilních a kompozitních struktur s využitím počítačově podporovaného projektování, zpracování obrazových informací při hodnocení morfologie a vad textilních materiálů i kompozitů, analýza smáčení (pronikání kapalin do porézních materiálů, sledování stability kapalinových filmů atd.), bezdotykové hodnocení drsnosti plošných útvarů.
Přístroje a zařízení
Světelný mikroskop s digitální kamerou a posuvným stolkem Světelný mikroskop Nikon Eclipse ME600 s digitální barevnou CCD kamerou Nikon a posuvným stolkem pro automatické snímání složeného obrazu. Snímání v procházejícím i odraženém světle, ve světlém i tmavém poli, přídavný modul Advanced Interpreter, Extended Depth of Focus, 6 ND scanning, Classifier, převod rastrového obrazu do vektorového, HDR obraz, Real-Time EDF, sekvence souborů.
Vyhledávačka vláken Analýza částic filtrů, snímání složeného obrazu, HDR pro snímání bezodleskového obrazu. Snímání v procházejícím i odraženém světle, ve světlém i tmavém poli, přídavný modul Advanced Interpreter, Extended Depth of Focus, 6 ND scanning, Classifier, převod rastrového obrazu do vektorového, HDR obraz, Real-Time EDF, sekvence souborů.
Vertikální videomakroskop, barevná CCD kamera Vertikální videomakroskop Navitar, barevná CCD kamera Imaging Source DFK 23U445. Snímání v odraženém světle, přídavný modul Advanced Interpreter, Extended Depth of Focus, 6 ND scanning, sekvence obrazů, speciální typy osvětlení (kruhové, bodové, monochromatické).
Polarizační mikroskop, barevná CCD kamera Polarizační mikroskop Jenapol, barevná CCD kamera Imaging Source DFK 23U445. Snímání v procházejícím světle, polarizátor, analyzátor, přídavný modul Advanced Interpreter, Extended Depth of Focus, 6 ND scanning, Classifier, převod rastrového obrazu do vektorového, HDR obraz, Real-Time EDF, sekvence souborů, HDR bezodleskový obraz.
Horizontální videomakroskop, barevná CCD kamera Horizontální videomakroskop Navitar, barevná CCD kamera Imaging Source DFK 23U445. Snímání v monochromatickém světle, posuvné krokové motory pro převíjení snímaného materiálu, sekvence souborů, převod rastrového obrazu do vektorového.
Rastrovací elektronový mikrokop
Snímání pomocí režimu sekundárních elektronů (SE), odražených elektronů (BE) a možnost snímat ionty plynu v preparátové komoře při vyšším tlaku (300 - 2 000 Pa). Aplikace: zkoumání povrchů kovových a nekovových materiálů a jejich fraktografie, defekty na textilních vláknech a textiliích, analýzy struktury textilních vláken a textilií, lomové plochy, struktury získané sloupnutím povrchové vrstvy vláken, defekty a poškození vláken přes struktury přízí, nití, plošných textilií (tkaniny, pleteniny, netkané textilie) až po možnosti analýzy příčin různých vad v textiliích (mrtvá vlákna, zašpinění, oděr, atd.). Dále nedestruktivní analýzy poruch textilních struktur, kdy není nutno strukturu rozebírat na jednotlivé konstrukční elementy (příze, nitě, vlákna). Dále systém umožňuje analýzy tloušťky vrstev aplikačních nánosů a biologických preparátů.
Konfokální řádkovací mikroskopy Lext OLS 3000 a Lext OLS 3000-IR Snímáni pomocí laserového paprsku 408 nm, s vysokou přesností 3D zobrazovaní a měření. Možnost složení více zorných polí, antivibrační stůl, motorizovaný posuvný stolek, DIC hranol, rozlišovací schopnost 120nm, rozsah zvětšení 120x14400x, optimalizace ohniskové vzdálenosti. Propojení s tradičním způsobem snímání v odraženém i procházejícím světle. Aplikace: nestandartní způsoby snímání a měření jemných součástek, povrchů materiálů a spojů, kontrola drsnosti materiálů, mikro a nano struktury, měření profilů, analýza částic, vad a poruch materiálů.
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: Ing. Jana Salačová, Ph.D.