Přihlásit

Laboratoř textilní chemie | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Zušlechťování textilií včetně barvení a tisku textilií, aplikace a hodnocení finálních úprav. Využití plazmatu a laserů pro úpravy textilií. Aplikace netradičních způsobů intenzifikace zušlechťovacích procesů. Stabilizace aktivních látek na textiliích v podobě nanočástic, zátěrů či vrstev. Chemicko-textilní rozbory vlákenných struktur včetně stálostních zkoušek.
Přístroje a zařízení
Analýza velikostí částic Přístroj Horiba 920, měření velikosti částic rozptylem světla, od 50 do 2000 nm.
Barvicí aparáty pro vytahovací barvicí postupy Patronové laboratorní barvicí aparáty s infračerveným ohřevem nebo s lázňovým ohřevem, barvicí aparáty přímým ohřevem.
Fuláry Fuláry s pneumatickým přítlakem pro barvení a aplikaci úpravnických prostředků klocovacími postupy.
Generátor ozonu Ozonizátor s koncentrátorem kyslíku umožňující upravovat ozonem tuhé i kapalné vzorky za definovaných podmínek včetně analýzy spotřebovaného ozonu.
Klimabox Klimabox s nastavitelnou teplotou a vlhkostí, nucené proudění vzduchu.
Laboratorní pec Laboratorní pec pro ohřev vzorků do teploty 700°C.
Laser Marcatex Flexi 150 IR laser s výkon 100W a přímým přenosem vzorů z PC na textilii.
Plazmochemický reaktor Plazmochemický reaktor pracující za atmosférického tlaku.
Prvková analýza Přístroj LIBS, emisní spektroskopie buzená laserem.
Přístroje a přípravky pro provádění stálostních zkoušek Vybavení pro stanovení stálostí vybarvení v praní, potu, otěru, žehlení …
Spektrofotometry Spektrofotometry UV VIS pro kontrolu barvicích lázní, analýzu UV absorbérů, kontinuální analýzy filtračních a sorpčních postupů.
Sprayová sušárna Sprayová sušárna pro přípravu mikročástic a nanočástic z kapalného média.
Sušárny Sušárny do teplot 300 °C, možnost sledování vzorků během sušení, online měření.
Ultrazvukové generátory Ultrazvukové generátory pro přípravu disperzních soustav, práce s nanočásticemi.
UV zdroje UV zdroje s různým rozsahem vlnových délek a energií pro ozařování textilních materiálů.
Viskozimetrie Měření viskozity tiskacích a zátěrových past.
Další informace
Umístění: budova B, suterén
Kontakt: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.