Přihlásit

Laboratoře kompozitů a nanokompozitů | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity labotoře umístěné na budově B
Vývoj nových kompozitních materiálů vyztužených speciálními polymery či anorganickými vlákny (čedič, uhlík). Výzkum, vývoj a použití nanotechnologií vhodných pro textilní a kompozitní materiály, vývoj nanočásticových systémů a nanokompozit s cílem získání multifunkčních efektů (antistatický, antimikrobiální, zvýšená tepelná odolnost, zlepšené mechanické vlastnosti, samočisticí efekty, apod.). Standardní testování mechanických a termomechanických vlastností kompozitů. Vývoj a aplikace nových či nestandardních měřicích metod pro hodnocení hierarchických struktur. Modelování geometrie a vlastností textilních struktur, simulace chování kompozitních a hierarchických struktur, komplexní hodnocení jakosti textilií, speciální kriteria pro design vlákenných systémů.
Přístroje a zařízení
Laboratorní pec Laboratorní pec pro vytvrzování plošných vzorků (max. teplota 250°C).
Pyrolýzní pec KP80 Pyrolýza vzorků v ochranné ztrátové atmosféře do 1300°C.
Vyhřívaný laboratorní lis Lis pro přípravu kompozitů (přítlak 50 kN, teplota do 300°C).
Vacuum pressing Vysokotlaký lis pro přípravu kompozitů.
Planetový nanomlýnek Příprava částic, resp. nanočástic s řízenou velikostí.
Diamantová kotoučová pila

Pila pro řezání zejména kompozitních vzorků do požadovaných rozměrů.
Zařízení pro přípravu nábrusů Příprava nábrusů řezů kompozitů vhodných pro další analýzu.
Charpy Labtest CHK 50J
Zkoušení vrubové houževnatosti materiálů.
Dynamometr TIRATEST 2300 Přístroj pro průzkumm echanických vlastností materiálů. Umožňuje zkoušky jednoosého namáhání v tahu a tlaku. Přístroj je řízen počítačem. Rozsah přístroje se mění výměnou měřicích hlav (do 100 kN).
DMA DX04T R.M.I. Dynamická mechanická pro testování viskoelastických vlastností materiálů (skelný přechod, tání a krystalizace materiálů, body měknutí, viskozitu tavenn, elastický a ztrátový modul polymerních materiálů, atd.) při zvolené teplotě, která leží typicky v rozmezí od přibližně –120 °C do 600 °C.
SEM Vega-Tescan  
Konfokální laserový mikroskop Konfokální laserový mikroskop Olympus Lext OLS3000.
Metalografický mikroskop Metalografický mikroskop Nikon ME600 Eclipse.
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.

 

Hlavní cíle a aktivity labotoře umístěné na budově T
Příprava kompozitů pomocí různých technologií (ruční kladení, lisování pomocí vakua, vakuové prosycování, odlévání izotropních materiálů do formy). Vývoj kompozitních materiálů vyztužených především anorganickými vlákny (sklo, čedič, uhlík) s ohledem na specifická kritéria pro design vlákenných systémů. Příprava kompozitních plniv pomocí výkonného mletí s regulací teploty včetně analýzy a charakteristiky velikosti umletých částic.
Přístroje a zařízení
Mlýnek Retsch Emax
Kulový mlýn pro vysoce výkonné mletí, mletí s regulací teploty, vstupní velikost materiálu max 5mm, konečná jemnost do 80nm, rychlost 300 - 2000 min-1 při 50Hz.
Analyzátor PAMAS Analytický přístroj pro měření velikosti částic, rozsah detekce částic: 1 µm až 200 µm.
Sušárna BMT Laboratorní sušárna, rozsah teplot 5-250°C.
Karbonizační pec Pyrolizační pec pro suchou pyrolýzu, maximální teplota 1200°C.
Tlakový reaktor Buechiglassuster Midiclave. Polymerizační reaktor, autokláv pro testování koroze, obsah. 0,1-1 l, 200 bar, rozsah teplot: -20 °C až +300 °C.
Váhy Kern ABJ-NM

Váhy, sada závaží.
UV homogenizátor, box Bandelin 20kHz, určen k homogenizacím, emulgacím, dispergacím, k urychlení chemických reakcí, k odplynění roztoků.
Magnetické míchadlo zn. Hanna. Magnetické míchadlo bez ohřevu, max. objem do 800 ml.
Magnetické míchadlo zn. Heidolph. Magnetické míchadlo bez ohřevu, max. objem do 2l.
Vakuová pumpa s ventilem PM 19627-86 Vacuum Bagging systém pro tvorbu kompozitních desek.
Vakuová pumpa ECVP 425 Vakuový odplyňovací systém s 26L vakuovou komoru, pro lité kompozity.
UV lázeň S ohřevem (60°C) a časovačem čisticího procesu.
Další informace
Umístění: budova T, patro 2A, č. 02022, tel. 485 354 097
Kontakt: Ing. Jana Novotná