Přihlásit

Ing. Anna Ďoubalová | Ft.Tul.cz

  Jméno:
Anna Ďoubalová
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3615
E-mail: anna.doubalova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Sledování změn krystalického podílu syntetických vláken vlivem okolních podmínek
Tato disertační práce se zabývá termickými a mechanickými vlastnostmi syntetických vláken a jejich změnami, ke kterým dochází vlivem okolních podmínek (čas, teplota, apod.). Pro měření jsou použita vlákna jako například PES, PVA a další.První část této práce pojednává o termických vlastnostech daných materiálů na přístrojích DSC a DMA. V další části jsou zkoumány mechanické vlastnosti (trhací zkoušky). Poslední část obsahuje použití optických metod, konkrétně dvojlom a polarizační mikroskopii.