Přihlásit

Náplň prázdninových projektových dnů / Ochutnejte textil na FT TUL

V rámci projektových prázdninových dnů je kladen důraz nejen na estetický vzhled textilie, ale také na definici jejích základních užitných a mechanických vlastností potřebných pro dosažení požadovaného chování navržené textilie spojené s její aplikací.

Projektové prázdninové dny dávají prostor všem žákům bez rozdílu znalostí textilu (gymnázií, průmyslových škol s uměleckým i technickým zaměřením) proniknout do problematiky konstrukcí, výroby a analýzy struktury příze, tkaniny a pleteniny nejen pro oděvní, ale především pro technické aplikace (medicíny: cévy, šlachy; automobilů: pneumatiky, airbagy, chladiče; turbín: lopatky turbín, větrné elektrárny, strojírenství: uhlíkové kompozity pro silniční kola, rámy strojních zařízení, výztuže staveb, apod.).

Projektové prázdninové dny Ochutnejte textil na FT TUL jsou organizované Katedrou technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (KTT FT TUL). Katedra organizací projektových dnů umožňuje žákům středních škol aktivně se zapojit do činností, které v rámci vzdělávání nabízí studentům zapsaným do studijních programů FT TUL.

Těšíme se na vás v létě, členové Katedry technologií a struktur FT TUL.

Harmonogram 

Motivace                    

Registrace