Přihlásit

Motivace k přihlášení se na prázdninové projektové dni / Ochutnejte textil na FT TUL

Ptáte se, proč jít na projektové prázdninové dny Ochutnejte textil na FT TUL? Odpověď je jednoduchá. Zaprvé, můžete se dozvědět víc o problematice studované ve specializaci "PROJEKTOVÁNÍ A TVORBA TEXTILIÍ" bakalářského studijního programu Technologie materiály a nanomateriály, zadruhé, textil nás doprovází celý život. Je na nás i všude kolem nás. Proto je dobré o něm vědět víc než to, že nám slouží jako pokrývka těla. Cílem prázdninových projektových dnů je představení rozmanitosti technických a oděvních textilních struktur, které nás obklopují. Účastníci nahlédnou pod pokličku vývoje a výzkumu textilních struktur aplikovatelných pro medicínské (syntetické cévní náhrady – cévy, šlachy, kýlní síťky, obvazy), technické (letectví, automobilový průmysl, stavebnictví, apod.) i oděvní a bytové aplikace.

Účastníci si vyzkoušejí práci s konstrukcí, výrobou a analýzou tkanin, pletenin a délkových textilií – přízí použitím moderních zařízení používaných v současné době v průmyslu při výrobě i testování textilií.

TÉMA: KONSTRUKCE A VZOROVÁNÍ ZÁTAŽNÝCH PLETENIN

V technologii pletení ochutnají účastníci problematiku zátažného pletení. Budou pracovat s moderními pletacími stroji, které jsou v současné době řízeny počítačem. Účastnící se na chvíli stanou programátory těchto strojů a pod vedením lektorů budou mít možnost vyrobit pleteninu podle vlastního návrhu.  

 

TÉMA: KONSTRUKCE A VZOROVÁNÍ LISTOVÝCH TKANIN

V technologii tkaní účastníci ochutnají problematiku listových i žakárských tkanin. V listových tkaninách účastníkům bude umožněno pomocí moderních elektronicky ovládaných strojů individuálně si navrhnout a následně vyrobit listovou - jednoduchou tkaninu dle vlastní vzornice a barevnosti nití.

 

TÉMA: KONSTRUKCE A VZOROVÁNÍ ŽAKÁRSKÝCH TKANIN

V technologii tkaní účastníci ochutnají problematiku listových i žakárských tkanin. V žakárských tkaninách účastníkům bude umožněno pomocí počítačem řízených systémů a moderních výrobních zařízení s elektronickým ovládáním individuálně si navrhnout a následně vyrobit žakárskou tkaninu dle vlastní předlohy vzoru.

 

TÉMA: KONSTRUKCE A VÝROBA DÉLKOVÝCH TEXTILIÍ - PŘÍZÍ

V technologii předení účastníci ochutnají problematiku výroby přízí. Účastníkům bude umožněno vyzkoušet si vyrobit přízi použitím jak historického (ručního), tak i současného moderního zařízení pro výrobu přízí.

 

TÉMA: TESTOVÁNÍ A ANALÝZA TEXTILIÍ

V rámci testování a analýzy účastníci ochutnají problematiku hodnocení textilií. Účastníkům bude umožněno individuálně pracovat jak se strukturou textilií použitím světelné mikroskopie a nástrojů obrazové analýzy, tak i vlastnostmi textilií měřenými moderním zařízením v rámci testační laboratoře KTT FT TUL.

Náplň

Harmonogram               

Registrace