Přihlásit

Průmyslové inženýrství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Studijní program Průmyslové inženýrství je zaměřen na pokrytí potřeb průmyslu v době, kdy vysoká jakost výrobků a služeb je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost firem. Požadavky průmyslu na neustálé inovace výrobků, na zdokonalování systémů a procesů výroby i tlak na snižování rozsahu vadných výrobků lze splnit jen při širokém uplatnění postupů řízení jakosti, plánování experimentů a objektivní statistické analýze získaných dat. Současně je však kladen důraz nejenom na obecné znalosti zabezpečování jakosti, ale i na praktickou znalost daného průmyslového odvětví. Průmyslové podniky požadují vysoce kvalifikované absolventy, kteří se orientují nejen v oblasti řízení jakosti a metrologii, ale jsou schopni řešit konkrétní problémy přímo ve výrobě. Takovýchto komplexních absolventů je stále nedostatek. I v tomto případě je nezbytné zajistit odborníky s dobrými techno-technologickými vlastnosti, kteří jsou schopni aplikovat znalosti z oblasti řízení kvality na různé segmenty výrobního průmyslu.

Profil absolventa:

  • Absolvent bude vybaven moderními principy tvorby a vedení technických projektů zabývajících se vývojem a inovacemi vyšších řádů,
  • bude schopen připravit takovéto typy projektů, řídit je a zároveň provádět jejich evaluaci,
  • bude vybaven znalostmi z oblasti řízení kvality jak výrobků, tak i technologických procesů,
  • získá přehled o základních možnostech uplatnění textilií (zaměření: textil) nebo vybraných strojírenských výrobků (zaměření: strojírenství) jak v oblasti klasické technologie, tak i v oblastech souvisejících s novými materiály a pokročilými technologickými postupy,
  • absolvent se orientuje i v oblasti podnikové logistiky,
  • je schopen zabezpečovat podporu při zavádění inovačních technologií nebo nových produktů.

Uplatnění absolventů:

  • Pozice, kde se samostatně řeší projekty zaměřené především na nové produkty a jejich inovace a komplexně zajišťovat jejich realizaci při zavedení do výrobní praxe.

Přijímací řízení:

Pro obory navazujícího magisterského studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. Na základě výsledků předchozího studia bude určen vážený průměr prospěchu (VPP) zohledňující typ absolvovaného studia. V případě volné kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.