Přihlásit

Rozvrhy pro Kombinované studium | Ft.Tul.cz

Z důvodu změny harmonogramu akademického roku 2022/23 došlo ke zkrácení zimního semestru. Studenti kombinované formy studia nebudou mít lednová soustředění.
Lednová soustředění nebudou nahrazena přímou výukou. Výuka bude nahrazena distanční a další formou, která bude včleněna do průběhu celého semestru a studenti o této formě a termínech výuky budou včas informování vyučujícími.
Studenti kombinované formy mají také zkouškové období již od 2. ledna 2023.

Aktuální pro akademický rok 2022/2023

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium (Textilní inženýrství)Navazující magisterské studium (Průmyslové inženýrství)

1. ročníky - zimní semestr

2. ročníky - zimní semestr