Přihlásit

Projekty a granty na fakultě | Ft.Tul.cz

Vědecko-výzkumné projekty zaměřené na základní i aplikovaný výzkum včetně experimentálního vývoje jsou nedílnou součástí činností fakulty. Podporovány jsou zejména ty aktivity, které jsou v souladu s rychle se vyvíjejícími trendy výzkumu.

Řešené projektyArchiv souborů
 1. 2022 ˆ 24.8.2022
 2. 2021 ˆ 23.8.2022
 3. 2020 ˆ 23.8.2022
 4. 2019 ˆ 23.8.2022
 5. 2018 ˆ 23.8.2022
 6. 2017 ˆ 23.8.2022
 1. 2016 × 22.8.2022
 2. 2015 × 22.8.2022
 3. 2014 × 22.8.2022
 4. 2013 × 22.8.2022
 5. 2012 × 22.8.2022
 6. 2011 × 22.8.2022
 7. 2010 × 22.8.2022

 

Vyhledávání řešených projektů

Centrální databáze projektů (CEP)
Databáze projektů TUL - vyhledávání dle jména projektu
Výroční zprávy o činnosti FT

Odkazy na poskytovatele / aktuální výzvy

Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VES)
Technologická agentura ČR (TA ČR)

Grantová agentura ČR (GA ČR)
Grantová agentura GAČR - důležité termíny a lhůty
Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP VVV aktuální výzvy
New European Bauhaus
Informační systém VaVaI