Přihlásit

Hodnocení činnosti | Ft.Tul.cz

Sebehodnocení fakulty je prováděno ve výročních zprávách.

Nejcitovanější vědci světa

Dne 12. ledna 2021 byl v souhrnném článku na portálu Vědavýzkum.cz zveřejněn seznam 2% nejcitovanějších vědců světa za rok 2019, které zahrnuje databáze SCOPUS. Na Technické univerzitě v Liberci je v seznamu uvedeno 5 vědců, ze kterých byli dva z Fakulty textilní TUL (prof. Ing. Jiří Militký, CSc. a doc. Rajesh Mishra, B.Tech. Ph.D. – v současné době již FT TUL nepůsobí).

Zastoupení v redakčních radách časopisů

Materials Science – Textiles je jedna z výzkumných podoblastí Web of Science, ve která je FT TUL aktivní a je pro fakultu v oblasti VaVaI stěžejní. V Journal Citation Reports za rok 2021 v podoboru Materials Science – Textiles je indexováno 25 odborných časopisů. V sedmi časopisech má FT TUL zastoupení v redakční radě (dle JIF 2×Q1, 3×Q2, 2×Q3, 1×Q4), tj. fakulta má zastoupení akademických pracovníků v redakčních radách prestižních mezinárodních textilních časopisech, které zahrnují celou šíří textilního oboru.

Publikační činnost dle Thomson Reuters

 FT TUL provádí detailní hodnocení výsledků v mezinárodních žebříčcích pomocí analytického nástroje InCites společnosti Thomson Reuters (https://incites.clarivate.com). Výsledky analýz v oblasti Materials Science-Textiles na základě citací publikací indexovaných na Web of Science (WoS) (ze dne 8. 4. 2021):

  • krátkodobá analýza (rok 2021): 22. příčka v porovnání s ostatními (cca. 2010) organizacemi na světě
  • střednědobá analýza (2017-2021): 9. příčka v porovnání s ostatními (cca. 3603) organizacemi na světě (z toho 43,8 % dokumentů v Q1 a 27,3 % v Q2 dle JIF)
  • dlouhodobá analýza (1980-2021): 20. příčka z celkem 4618 organizací (z toho 32,4% dokumentů v Q1 a 30,2% v Q2).

Ocenění

Fakulta v médiích