Přihlásit

Členství v organizacích | Ft.Tul.cz

Mezinárodní aktivity

Association of Universities for Textiles (Autex)

Organizaci tvoří 32 evropských textilních univerzit. Hlavní cíle jsou: podpora výměny studentů, stimulace akademických a výzkumných pracovníků, vývoj nových vědních poznatků a jejich aplikace v textilních a příbuzných oborech.

European Federation of National Engineering Associations (FEANI)

Federace národních inženýrských asociací ze 31 evropských zemí. Má za cíl posílení postavení, role a odpovědnosti inženýrských specialistů ve společnosti a zjednodušení vzájemného uznávání kvalifikací v inženýrské oblasti přidělováním profesního označení EUR ING.

European Technology Platform for Textiles & Clothing (EURATEX)

Zastupuje národní asociace na úrovni EU. Zaměřuje se na priority: ambiciózní průmyslovou politiku, účinný výzkum, inovace a rozvoj dovedností, volný a spravedlivý obchod a udržitelné dodavatelské řetězce. Díky členství v ATOK se FT TUL podílí na činnostech v pracovních skupinách.

Národní aktivity

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK)

Sdružuje právnické a fyzické osoby z textilní oblasti. Reprezentuje a hájí zájmy členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v ČR, EU a zahraničí.

Klastr technických textilií (CLUTEX)

Sdružuje právnické a fyzické osoby z textilní oblasti. Reprezentuje a hájí zájmy členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v ČR, EU a zahraničí.
Reprezentuje představitele textilního a oděvního průmyslu, dodavatelů a odběratelů a VaV organizace. Hlavní prioritou je zajistit rozvoj spolupráce v oblasti marketingu, dalšího vzdělávání, managementu a aplikovaného VaV.

Česká technologická platforma pro textil (ČTPT)

Sdružení českých textilních a oděvních firem, výzkumných ústavů a škol. Úkolem je podpora vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.