Přihlásit

Katedry

Základem vědeckovýzkumné a umělecké činnosti fakulty jsou aktivity členů jednotlivých kateder, kteří publikují, realizují vědecké granty, spolupracují s dalšími vysokoškolskými pracovišti, pořádají odborné konference, semináře, workshopy a výstavy. Ve všech našich tvůrčích aktivitách klademe důraz na zapojení studentů.

Katedra designu (KDE) www.ft.tul.cz/kde
Katedra hodnocení textilií (KHT) www.ft.tul.cz/kht
Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů (KNT) www.ft.tul.cz/knt
Katedra materiálového inženýrství (KMI) www.ft.tul.cz/kmi
Katedra oděvnictví (KOD) www.ft.tul.cz/kod
Katedra technologií a struktur (KTT) www.ft.tul.cz/ktt