Přihlásit

Nabídka spolupráce | Ft.Tul.cz

Spolupracujeme s průmyslovými podniky a řešíme jak projekty financované z grantů, tak projekty smluvního výzkumu. Dlouhodobě vytváříme podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi.

Věnujeme se vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím, umělecké tvůrčí činnosti, transferu znalostí a technologií. Spolupráci nabízíme a poptáváme ve všech jmenovaných oblastech.

Vzdělávání

 • semináře a školení „na míru“ (kontakt lenka.nevyhostena@tul.cz)
  • úroveň: úvod do oboru, „state of art“, novinky v oboru
  • obsah: vlákna – technologie (předení, tkaní, pletení, netkané textilie, zušlechťování, finální úpravy) – kvalita – aplikace (oděvní, technické) – funkce (smart, high added value) – struktura (design/komfort);
 • řešení bakalářských a diplomových prací studentů fakulty
 • organizace a pořádání konferencí, seminářů, workshopů, burz pracovních příležitostí
 • zveřejňování informací a inzerátů pro studenty týkající se nabídek Praxe - Stáže - Zaměstnání

Výzkum

 • příprava a řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu
 • smluvní výzkum
 • testování, expertizy a laboratorní analýzy
 • konzultace a poradenství
 • transfer know-how a duševního vlastnictví

Nevíte na koho se obrátit?

Pošlete dotaz na tajemnici fakulty daniela.brzezinova@tul.cz

 

Ceny související s poskytováním služeb jsou smluvní a rámcově odpovídají částkám: základní rozbory a měření 500,-Kč / hod bez DPH, odborné analýzy zahrnující hodnotící zprávy a konzultace 1500,-Kč / hod bez DPH. Na základě Vaší poptávky zpracujeme cenovou časově omezenou nabídku zohledňující rozsah a náročnost poptávaných služeb. V případě, že částka související s plněním přesáhne 50 tis. Kč, je pro její realizaci nutná smlouva. Statutárním zástupcem Technické univerzity v Liberci oprávněným uzavírat smluvní vztahy je rektor a v případě dílčích záležitostí děkanka fakulty.

Předávací protokol
 1. Předávací protokol ˆ 24.8.2022