Přihlásit

Publikační činnost | Ft.Tul.cz

Publikační činnost pracovníků je obrazem vědeckého i pedagogického potenciálu fakulty. Hodnocení publikační činnosti slouží jako kritérium pro přidělování finančních prostředků na fakultu, k akreditačnímu řízení i ke kariérnímu růstu jednotlivých pracovníků.

Publikační činnost pracovníků | Ft.Tul.cz

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) (národní databáze)
Web of Science
SCOPUS
Katedry (webové stránky kateder FT, informace v odkazu Členové nebo Publikace)
Publikace TUL (vyhledávání výsledků VaV na TUL)
ORCIDiD
ResearchGate

Výstavní činnost pracovníků | Ft.Tul.cz

Registr uměleckých výstupů (RUV)
Registr uměleckých výstupů (RUV) Katedra designu

Patenty a průmyslové vzory | Ft.Tul.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
European Patent Office

Kde publikovat? | Ft.Tul.cz

Základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu