Přihlásit

Další možnosti budování kariéry

Cílem poradenských služeb je podpora a rozvoj vědomostí, dovedností a návyků studentů, kteří mají zájem zlepšit svoji výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. schopnosti komunikovat, sebeprezentovat se či orientovat se v informacích, které jsou pro vstup na trh práce potřebné).

Individuální kariérové poradenství:

  • poradenství v oblasti profesního směřování – jak pracovat s vlastním profilem (vytvoření kvalitního životopisu, motivačního i průvodního dopisu)
  • poradenství v oblasti personalistiky
  • pomoc při samotném výběru zaměstnání a kontaktu s firmou
  • podpora pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa
  • pomoc při přípravě na vstupní pohovor, sebeprezentace
  • dále dle potřeby i doporučení spolupráce a dalších služeb nabízených v rámci Akademické poradny a centra podpory

 


 

Student Business Club podporuje podnikatelské prostředí Technické univerzity v Liberci.

Máte nápad?

  • Přijďte k nám a pomůžeme vám jej zrealizovat.
  • Organizujeme také řadu zajímavých přednášek a workshopů.

"V rámci mé výuky, kdy studenti tvoří fiktivní firmy a simulují obchod se svým produktem se zahraničím, se setkávám s tolika báječnými nápady, že je mi často líto, že většina z nich v podstatě zapadne. Věřím, že Student Bussiness Club je správnou cestou, jak to napravit."

Jaroslav Demel, zakladatel SBC

 


 

Veletrh pracovních příležitostí T-Fórum 2019

IAESTE LC LIBEREC každoročně pořádá veletrhu pracovních příležitostí T-Fórum v areálu Technické univerzity v Liberci. Zástupci firemních společností mají možnost oslovit studenty sedmi fakult a studenti mohou navázat vztahy s firmami a získat tak větší příležitosti pro budování své budoucí pracovní kariéry.