Přihlásit

Jsem firma

Jste firma a máte zájem o praktikanty?

Obraťte se na nás. Můžeme si společně popovídat o vaší představě.

Studijní oddělení Fakulty textilní

praxe.textil@tul.cz

Ing. Lenka Nevyhoštěná, tel. +420 48 535 3239

Ing. Jana Šounová, tel. +420 48 535 3639