Přihlásit

Často kladené dotazy

Co když si předmět zapíšu, ale praxi neseženu?

Požádáte si na studijním oddělení o zrušení zápisu předmětu v souladu s platným SZŘ (Studijní   a zkušební řád TUL).

Jsem OSVČ

Student doloží výpis z živnostenského rejstříku před zahájením praxe společně s Potvrzením        o uznání odborné bakalářské praxe.

Pracuji v rodinné firmě

Lze uznat, pokud praxe souvisí se studijním programem. Student tuto skutečnost uvede               v  Potvrzení o uznání odborné bakalářské praxe.

Mám možnost získat již nyní praxi v délce 6 týdnů a více

Praxi lze v tomto případě započítat jako dvě praxe. Student tuto skutečnost uvede v Potvrzení    o uznání odborné bakalářské praxe. Následně vypracuje dvě Závěrečné zprávy z praxe, v každé z nich se podrobněji zaměří na jinou část činnosti organizace. Další praxi musí již student vykonat v jiné firmě související se studijním programem.

Jsem na kombinovaném studiu

V případě, že student pracuje v oboru studijního programu, tuto skutečnost uvede do Potvrzení o uznání odborné bakalářské praxe a Závěrečnou zprávu mu potvrdí zaměstnavatel.

V případě, že nepracuje v oboru studijního programu, požádá si o vypracování individuální závěrečné zprávy, ve které popíše aspekty relevance se studovaným programem.

 

Chci jet na praxi, ale nemám finance na ubytování

Student podá Žádost o stipendium na ubytování s doložením potvrzení praxe a cenové nabídky ubytování + smlouvy na ubytování a předá vše studijnímu oddělení, které zajistí další postup a po vyřízení informuje studenta o výsledku. U dražších cenových nabídek nemusí příspěvek fakulty pokrýt veškeré náklady na ubytování studenta.