Přihlásit

Garanti praxí

Textilní marketing   Ing. Roman Knížek, Ph.D.
Výroba oděvů a technické konfekce   prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Projektování a tvorba textilií doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Netkané textilie a nanovlákna doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Návrhářství   Ing. Renata Štorová, CSc.