Přihlásit

Jak se přihlásit na praxi

Odborná bakalářská praxe  je vykonávána v rámci předmětů Praxe 1 - 3 v bakalářském prezenčním studiu a předmětu Praxe v bakalářském kombinovaném studiu.

Praxi lze vykonávat kdykoliv během studia i v jiném ročníku a semestru, než je stanoveno studijním plánem studenta.

Postup při vyřizování odborné praxe