Přihlásit

Prázdninové projektové dny / Ochutnejte textil na FT TUL: 19.8. - 23.8.2024

Základním posláním a cílem projektových prázdninových dnů Ochutnejte textil na FT TUL je přiblížení a objasnění problematiky technických a oděvních textilních struktur žákům středních škol. V rámci projektových prázdninových dnů žáci středních škol můžou individuálně pracovat s návrhem, konstrukcí, výrobou a následně hodnocením tří základních textilních struktur: příze, pleteniny a tkaniny.

Náplň prázdninových projektových dnů je úzce spojená s náplní bakalářského studijního programu TECHNOLOGIE MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY ve specializaci PROJEKTOVÁNÍ A TVORBA TEXTILIÍ (INFORMACE KE STUDIU / PŘIHLÁŠKA KE STUDIU). Ve specializaci studijního programu je student seznamován s problematikou spojenou s konstrukcí, strukturou a výrobou jak délkových textilií, tak plošných a prostorových tkaných i pletených textilií. Student v rámci studia pracuje i na dílčích projektech vycházejících ze zadání potenciálních zákazníků, které realizuje na moderním zařízení srovnatelném s průmyslovou sférou. Absolvent nejde uplatnění nejen v rámci ČR, ale i zahraničí. Zaměstnavatelé v rámci ČR/SR.

 

Náplň

Harmonogram

Motivace

Registrace

Galerie