Přihlásit

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem | Ft.Tul.cz

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenovaní profesorem TUL platný od 26. 5. 2021

Kritéria představují základní orientačními požadavky pro zahájení habilitační řízení a pro řízení ke jmenování profesorem na Fakultě textilní TUL.


Formuláře pro zahájení habilitačního řízení FT TUL