Přihlásit

Habilitačním řízení na FT TUL | Ft.Tul.cz

Zahájená  habilitační řízení:

Ing. Jaromír Marek, Ph.D.

Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.

 

Ukončená habilitační řízení:

 doc. Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra materiálového inženýrství, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Fiber Sturctures for Electromagnetic Radiation Shielding
Zahájení řízení: 17. 04. 2023 (https://www.ft.tul.cz/document/3811)
Zahájení VR FT TUL: 26. 04. 2023 (https://www.ft.tul.cz/document/3697)
VR FT TUL: 30. 11. 2023 (https://www.ft.tul.cz/document/3821)
Účinnost jmenování: 01. 01. 2024

 

 doc. RNDr. Jana Horáková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Vývoj nanovlákenných materiálů pro aplikace v medicíně
Zahájení řízení: 01. 04. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3547)
Zahájení VR FT TUL: 18. 05. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3429)
VR FT TUL: 16. 11. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3562)
Účinnost jmenování: 01. 01. 2023

 

Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
Pracoviště: Katedra oděvnictví, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Research work on the needle heating of industrial Lockstitch sewing machine
Zahájení řízení: 01. 04. 2022
Zahájení VR FT TUL: 18. 05. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3429)
VR FT TUL: 16. 11. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3562)
Řízení zastaveno: 18. 10. 2022

 

 doc. Mgr. Veronika Máková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra chemie, FP TUL
Oddělení nanochemi, CxI TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Hybrid organosilane materials and its application in material engineering
Zahájení řízení: 15. 10. 2021 (https://www.ft.tul.cz/document/3407)
Zahájení VR FT TUL: 22. 11. 2021 (https://www.ft.tul.cz/document/3308)
VR FT TUL: 18. 05. 2022 (https://www.ft.tul.cz/document/3429)
Účinnost jmenování: 01. 07. 2022

 

doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Struktura a vlastnosti listových a žakárských tkanin
Zahájení řízení: 01. 11. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/3147)
Zahájení VR FT TUL: 02. 12. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2567)
VR FT TUL: 23. 06. 2021 (https://www.ft.tul.cz/document/3183)
Účinnost jmenování: 01. 07. 2021

 

doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Pracoviště: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Elektrické zvlákňování: koncept výroby nanovláken a mikrovláken, možné aplikace vlákenných materiálů.
Zahájení řízení: 02. 04. 2020 (https://www.ft.tul.cz/document/3150)
Zahájení VR FT TUL: 24. 04. 2020 (https://www.ft.tul.cz/document/2928)
VR FT TUL: 23. 06. 2021 (https://www.ft.tul.cz/document/3183)
Účinnost jmenování: 01. 07. 2021

 

doc. Ing. Petr Henyš, Ph.D.
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Multi-scale Smoothed Finite Element: Micro-mechanical Material Analysis
Zahájení řízení: 22. 03. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2529)
Zahájení VR FT TUL: 27. 05. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2368)
VR FT TUL: 02. 12. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2567)
Účinnost jmenování: 01. 01. 2020 

 

Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
Pracoviště: Katedra oděvnictví, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Research work on the needle heating of industrial Lockstitch sewing machine
Zahájení řízení: 27. 09. 2018
Zahájení VR FT TUL: 05. 11. 2018 (https://www.ft.tul.cz/document/2160)
VR FT TUL: 27. 05. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2368)
Řízení zastaveno: 22. 02. 2019

 

Ing. Marie Havlová ,Ph.D.
Pracoviště: Katedra hodnocení textilií, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Prodyšnost a porozita plošných textilií
Zahájení řízení: 14. 10. 2016
Zahájení VR FT TUL: 25. 11. 2016 (https://www.ft.tul.cz/document/1579)
VR FT TUL:  
Řízení zastaveno: 03. 02. 2017

 

doc. Ing. Stanislav Petrík, Ph.D.
Pracoviště: Oddělení pokročilých materiálů, CxI TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Význam beztryskového elektrostatického zvlákňování pro rozvoj průmyslové výroby a aplikací nanovlákenných materiálů
Zahájení řízení: 10. 02. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/1209)
Zahájení VR FT TUL: 19. 05. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/887)
VR FT TUL: 02. 12. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2567)
Účinnost jmenování: 01. 07. 2016

 

doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Praktické a teoretické aspekty elektrického zvlákňování (Mezioborový pohled na tvorbu nanovláken)
Zahájení řízení: 30. 04. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/1206)
Zahájení VR FT TUL: 19. 05. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/887)
VR FT TUL: 02. 12. 2019 (https://www.ft.tul.cz/document/2567)
Účinnost jmenování: 01. 07. 2016

 

doc. Mohamed Farag Awad Eldessouki, M.Sc.,Ph.D.
Pracoviště: Katedra materiálového inženýrství, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Soft Computing and Computer Vision for the Characterization and Evaluation of Fibrous Structures
Zahájení řízení: 03. 12. 2014 (https://www.ft.tul.cz/document/1070)
Zahájení VR FT TUL: 19. 05. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/887)
VR FT TUL: 10. 12. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/1104)
Účinnost jmenování: 01. 02. 2016

 

doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.
Pracoviště: Katedra materiálového inženýrství, FT TUL
Obor: Textilní technika a materiálové inženýrství
Název habilitační práce: Metody měření vybraných optických vlastností fotochromních textilií
Zahájení řízení: 30. 10. 2014 (https://www.ft.tul.cz/document/1066)
Zahájení VR FT TUL: 08. 12. 2014 (https://www.ft.tul.cz/document/118)
VR FT TUL: 10. 12. 2015 (https://www.ft.tul.cz/document/1104)
Účinnost jmenování: 01. 02. 2016