Přihlásit

Laboratoř hodnocení omaku | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

  • Systematické rozšíření základních databází standardů pro další typy textilií určené například pro ochranné oděvy, lůžkoviny nebo technické aplikace,
  • vývoj a aplikace nových a nestandardních měřicích metod k dosažení optimálních nástrojů pro hodnocení omaku oděvních i technickýchtextilií.

Odborné zaměření laboratoře

  • Hodnocení omaku prostřednictvím systému KES – FB (Kawabata Evaluation System for Fabrics),
  • vývoj a verifikace specifických metod pro stanovení objektivního omaku alternativními postupy,
  • vývoj a verifikace metod umožňujících stanovení subjektivního omaku.

Specifická zařízení a výstupy

Omak představuje základní kvalitativní charakteristiku oděvních textilií zahrnující vlastnosti jako např.: tuhost, stlačitelnost, měkkost, plnost, hladkost, THV (Total hand value). Vyjádření omaku jsou garantována světovými standardy hodnocení omaku (The Hand Evaluation and Standardization Committee, The Textile Machinery Society of Japan).

Laboratoř KES – FB (Kawabata Evaluation System for Fabrics) je vybavena unikátním systémem přístrojů určených pro testování šesti základních mechanických vlastností plošných textilií (tah, smyk, ohyb, stlačitelnost, koeficient tření a drsnost). Na základě těchto vlastností je možné stanovit THV (Total Hand Value) a provést objektivní hodnocení omaku textilií.

V laboratoři je možné provádět i subjektivní hodnocení omaku a to s objetivním porovnávat dle obvyklých standardů.

Laboratoř hodnocení omaku