Přihlásit

Laboratoř kompozitů a nanokompozitů | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Vývoj kompozitních struktur s obsahem čedičových a uhlíkových vláken,
 • výzkum, vývoj a použití nanotechnologií vhodných pro textilní a kompozitní materiály,
 • vývoj nanočásticových systémů a nanokompozit s cílem získání multifunkčních efektů (antistatický, antimikrobiální, zvýšená tepelná odolnost, zlepšené mechanické vlastnosti, samočisticí efekty, atd.),
 • standardní metody testování mechanických a termomechanických vlastností kompozitů,
 • vývoj a aplikace nových a nestandardních měřicích metod pro hodnocení hierarchických struktur,
 • modelování geometrie a vlastností textilních struktur, simulace chování kompozitních a hierarchických struktur, komplexní hodnocení jakosti textilií, speciální kriteria pro design textilních struktur.

Odborné zaměření laboratoře

 • Příprava nanočástic (mechanicky mletím, případně chemicky),
 • tvorba kompozitních struktur s různou geometrií výztuže,
 • testování 3-bodového ohybu staticky a dynamicky,
 • analýza rázové houževnatosti, pevnosti a tažnosti kompozitů.

Specifická zařízení a výstupy

 • planetový nanomlýnek
 • vysokoteplotní pec
 • Charpyho kladivo
 • vysokotlaký lis
 • diamantová kotoučová pila
 • vakuové zařízení na výrobu kompozitů
 • zařízení pro přípravu výbrusů
 • laserový analyzátor částic
Laboratoř kompozitů a nanokompozitů