Přihlásit

Laboratoř měření barevnosti a vzhledu | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Využití pokročilé kolorimetrie pro komplexní hodnocení jakosti výrobků z různých průmyslových odvětví (textil, plasty, laky, automobily, keramika, papír, osvětlení atd.),
 • vývoj nových měřicích systémů a konstrukce prototypů optických přístrojů,
 • vývoj nových metrik pro hodnocení podání barev u světelných zdrojů,
 • studium viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti,
 • vývoj a aplikace SMART textilních senzorů na bázi funkčních barviv,
 • vývoj a aplikace pokročilých kamuflážních systémů (kamufláž měnící barvu),
 • vývoj postupů fyzikální aktivace povrchu textilií umožňující snížení množství barviv a chemikálií nutných pro výrobu finálního textilního výrobku,
 • výzkum a vývoj technik nánosu pro speciální úpravy textilií na bázi nanotechnologií.

Odborné zaměření laboratoře

 • kolorimetrie
 • UV-VIS-NIR spektroskopie,
 • světelná technika,
 • aplikace funkčních barviv,
 • kamuflážní systémy,
 • speciální optická mikroskopie (LSCM, Polarimetric Imaging),
 • fyzikální aktivace povrchů,
 • konstrukce speciálních optických přístrojů,

LCAM byla založena v roce 1999 jako integrální součást katedry textilních materiálů na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Jedná se o unikátní pracoviště nejen v rámci České republiky, ale i Evropské Unie. Dokladem toho je skutečnost, že v LCAM dokončují speciální měření v rámci svých doktorských prací studenti ze zemí jako USA, Velká Británie, Japonska či Austrálie. V laboratoři byla rovněž vyvinuta adaptivní kamufláž měnící barvu. V současné době se laboratoř skládá ze pěti dílčích pracovišť: Laboratoře kolorimetrie, vizuální kolorimetrie, speciální kolorimetrie, spektrometrie a laboratoře fyzikálních expozic.

Specifická zařízení a výstupy

 • spektrofotometry s difúzní a úhlovou měřicí geometrií (d:0°, d:8°, 45°a:0°) pro měření kolorimetrických a spektrálních parametrů jak pevných, práškových, či kapalných vzorků (Datacolor Int., Konica-Minolta, HunterLab, X-Rite),
 • leskoměry (Zehnter) pro měření lesku při 60°, 20° a 85°,
 • komory pro vizuální hodnocení D65, A, TL84, CWF, Horizon (X-Rite, Datacolor),
 • širokopásmový spektrofotometr SHIMADZU UV-3101 PC typicky používaný pro měření kamuflážních materiálů,
 • mikro spektrofotometr Nikon-Avantes-LIM pro měření spektrálních parametrů mikroskopických vzorků,
 • snímací systémy LCAM IMAGER COLOR a LCAM IMAGER MULTIANGLE pro hodnocení barevnosti profilovaných materiálů, materiálů s malými barevnými plochami, goniochromní laky a metalízy,
 • speciální měřicí systémy LCAM PHOTOCHROM pro měření barvoměnných materiálů,
 • spektroradiometr Photo Research SpectraScan PR740 s chlazeným detektorem (spektrální rozlišení 1 nm, 380-780 nm, měřící úhly 2°, 1°, ½°, ¼°, 1/8°, 0.2° a 0,1°, citlivost vztažená na osvětlení A = 0.0003 cd.m-2)
 • přenosné spektrometry a radiometry (Avantes, Minolta, Goldilux) pro měření světelných zdrojů a kalibraci obrazu,
 • kolorimetry pro kalibraci obrazu a radiometrická měření (Minolta, Datacolor, X-Rite),
 • spektrofluorimetry Jasco FP-8500 a Jobin Yvon FL 3-11
 • expoziční komory s různými světelnými zdroji pro aktivaci povrchu polymerů,
 • kalibrační standardy a atlasy barev (Munsell, NCS, PANTONE, CIBA, CERAM) pro identifikaci odstínů a ověřovaní přesnosti měřících systémů.
Laboratoř měření barevnosti a vzhledu