Přihlásit

Laboratoř tkáňového inženýrství | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity laboratoře

 • Vývoj nano-/mikrovlákenných a nevlákenných kompozitních materiálů vhodných pro použití ve tkáňovém inženýrství (náhrady chrupavek, kostí, cév, nervových a kožních tkání, terapie glaukomu),
 • testování cytotoxicity materiálů dle normy,
 • statické a dynamické biologické in-vitro testování plošných a třídimenzionálních struktur,
 • vývoj a testování systémů cílené dopravy léčiv (drug delivery),
 • výzkum a vývoj nových zvlákňovacích principů a technologií vedoucích k výrobě nanovláken a nanovlákenných kompozitních materiálů,
 • vývoj a výroba textilních kompozitních materiálů pro zdravotnictví (kryty ran, obvazy, prevence komplikací v kolorektální chirurgii).

Odborné zaměření laboratoře

 • Výzkum a vývoj biodegradabilních i nedegradabilních nosičů pro tkáňové inženýrství (inteligentní kryty ran, cévní náhrady, náhrady kostí a chrupavek, glaukomové implantáty, materiály pro prevenci adhezí a pro zpevnění chirurgických anastomóz),
 • zaměření převážně na nanovlákenné a kompozitní materiály, pěny, 3D struktury a lineární útvary,
 • u vyrobených materiálů je prováděna morfologická analýza pomocí optické (vč. fluorescenční) a elektronové mikroskopie a EDS analýzy,
 • materiály jsou testovány in-vitro pomocí vybraných buněčných kultur (3T3, NHDF, HUVEC, MG63, HEKa) na cytotoxicitu, buněčnou adhezi, dále pak viabilitu a míru proliferace buněk (MTT test, CCK-8 test, fluorescenční mikroskopie a skenovací elektronová mikroskopie).

Spolupráce

 • Ústav experimentální medicíny
 • AV ČR
 • 2. LF UK
 • 3. LF UK
 • PF UPOL
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni
 • Clemson University, South Carolina
 • Michigan Technological University
 • University of Alabama at Birmingham
 • ZHAW Zurich University of Applied Sciences
 • Tübingen University, Germany
 • IPF, TU Dresden, Germany
Laboratoř tkáňového inženýrství