Přihlásit

Poloprovozy & Ateliéry | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity

 • Vývoj speciálních textilních struktur nebo jejich modifikace pro zvýšení užitné hodnoty výrobků s využitím laboratorních nebo poloprovozních zařízení z oblasti předení, tkaní, pletení,
 • výroba netkaných textilií a nanotextilií,
 • výroba vrstvených kompozitních materiálů,
 • tisk, nánosování, specifické zušlechťovací postupy (laser, enkapsulace, mikrovlny) šití a nekonvenční spojování,
 • zpracování návrhové idey koncového výrobku s podporou počítačových programů (TEX-Design, TEX – Dress, TechKnit, TexCheck, Tex-line),
 • návrh konstrukce plošné textilie až po realizaci v laboratorních podmínkách včetně jeho profesionální designérské prezentace (např. v prostředí Correl Draw, Adobe Photoshop),
 • zpracování konstrukčních návrhů tkanin, pletenin pomocí EAT CAD systémů,
 • zpracování konstrukčního řešení s užitím Inves Mark Futura CAD, Design concept, MTM, ClasiCAD,
 • rozvržení průmyslové výroby např. s podporou Optiplan CAM nebo Witness systému.

Odborné zaměření

 • Zpracování komplexních řešení, od ideového návrhu po komplexní prezentaci finálního výrobku včetně designu skla, šperku a textilních doplňků,
 • modifikace systému tryskového a prstencového předení,
 • vývoj a testování speciálních textilních struktur umožňujících řízený odvod vlhkosti,
 • vývoj, výroba a testování textilních struktur se speciálními optickými efekty – využití optických vláken v žakárském vzorování a ve vícenásobných tkaninách,
 • vývoj, výroba a testování komplexní tenkostěnné tkané a pletené struktury pro syntetické cévní náhrady,
 • modifikace příze pro následnou výrobu speciálních tkanin a pletenin s možností zvýšit užitnou hodnotu plošné textilie, popřípadě snížit materiálovou a energetickou náročnost výroby,
 • použití optických vláken, materiálů s tvarovou pamětí, dutých vláken a vláken profilových pro inovované technické výrobky,
 • vývoj konstrukčních řešení pro vysoce-funkční sportovní oděvy se zvýšenou bezpečností,
 • řešení implementace čidel do textilních výrobků a jejich propojení vodivými drahami,
 • využití plasmy a laseru pro úpravu textilií, netradiční způsoby intenzifikace zušlechťovacích procesů (ultrazvuk, mikrovlny), upevňování aktivních látek na textilie (enkapsulace, zátěry, vrstvy),
 • využití nanotechnologie – fotokatalýzy pomocí nanočástic TiO2, příprava anorganických nanovláken elektrostatickým zvlákňováním polymerních roztoků připravených metodou sol-gel,
 • experimentální výzkum možností analýzy nově vyvíjených textilních struktur s obsahem nanočástic a nanovláken z hlediska mechanických, filtračních, transportních a biologických vlastností,
 • vývoj, výroba a testování nových a modifikovaných textilních struktur především pro oblast hygieny, zdravotnictví a průmyslové aplikace jako je např. filtrace,
 • zpracování různých typů střižových vláken mechanickou cestou, zpevňování NT mechanicky, termicky, chemicky nebo vhodnou kombinací technologických postupů,
 • výroba netkaných textilií technologií meltblown, příprava nanovlákenných vrstev různými postupy,
 • aplikace a hodnocení finálních úprav – hydrofobní, oleofobní, antistatická, nesráživá, nemačkavá, nešpinivá, nehořlavá,
 • kvalitativní a kvantitativní analýzy vláken, stanovení obsahu jednotlivých komponent ve směsi vláken, extrakční analýzy,
 • vliv jednotlivých složek tiskací pasty na výsledné parametry tisku, objektivní hodnocení dosažených odstínů,
 • účinnost pracího procesu, hodnocení detergentů, hodnocení bělicích činidel včetně stabilizátorů, účinnost sekvestračních látek,
 • optimalizace barvicích postupů, vzorování.

Předení

 • Minilinka pro výrobu klasické prstencové příze bavlnářské – laboratorní mykací, posukovací a prstencový dopřádací stroj,
 • rotorový dopřádací stroj pro výrobu příze z pramene,
 • jedno-vřetenový prstencový skací stroj – zařízení umožňuje výrobu max. osminásobně skané příze,
 • jednohlavý soukací stroj s čističem příze – zařízení umožňuje převinutí příze z jednoho návinu na cívky s křížovým vinutím s definovanou délkou příze a se současným odstraněním předem definovaných vad,
 • multifunkční skací zařízení DirecTwist pro výrobu skané a ovíjené příze.

Tkaní

 • Ruční tkalcovské stávky pro interiérové textilie, výtvarné účely a experimentální tvorbu,
 • člunkový tkací stroj se mechanickým žakárským prošlupním zařízením – tkaní úzkých tkanin pro technické aplikace, umožňující tkaní jak hladkých jednoduchých tkanin, tak i tkanin tabulárních a bifurkačních,
 • jehlový tkací stroj s elektronickým žakárským prošlupním zařízením STÄUBLI – tkaní standardních tkanin pro oděvní a technické aplikace v šíři 140cm,
 • jehlový laboratorní tkací stroj CCI s listovým prošlupním zařízením – tkaní listových tkanin (včetně perlinky) ze standardních i speciálních materiálů v šíři 50cm,
 • jehlový laboratorní tkací stroj CCI s elektronickým žakárským prošlupním zařízením BONAS – tkaní tkanin ze standardních i speciálních materiálů v šíři 50cm,
 • CAD systémy EAT – příprava žakárské vzornice pro tkaní žakárských tkanin.

Splétání

 • Splétací stroje pro výrobu splétaných výrobků s jádrem nebo bez jádra (počet paliček 16, 40),
 • paličkovací stroj.

Pletení

 • Jednolůžkový rašlový stroj se šesti kladecími přístroji pro výrobu osnovních technických úpletů ze standardních i speciálních materiálů. Dvoulůžkový rašlový stroj se šesti kladecími přístroji (max. distance 15 mm) pro výrobu 3D osnovních „spacer“ struktur (možnosti konstrukce i dutinných úseků),
 • galonový stávek pro výrobu úzkých osnovních textilií se vkládanými útky, možnosti konstrukce textilie i s otvory,
 • jednoválcové maloprůměrové pletací stroje v dělení E 20 a E 25 pro testování „knittability“ délkových materiálů,
 • dvouválcový maloprůměrový pletací stroj pro výrobu ponožek. Zátažné ploché pletací stroje s individuální volbou jehel umožňující pletení plošně, popř. i prostorově tvarovaných výrobků pro oděvní i technické aplikace (i s možností vkládání útku),
 • jednoúčelový zátažný plochý pletací stroj v dělení E 30 pro výrobu tubulárních struktur s rozdílným průměrem,
 • zátažné ploché pletací stroje se skupinovou volbou jehel v dělení E 4, E 5, E 6, E 7, E 8 pro experimentální tvorbu,
 • vzorovací systémy pro pletení (Text Mind – Warp Knitting Pattern Editor, EAT – Victor Raschel, APEX 3, M1PLUS).

Výroba netkaných textilií a nanovlákenných materiálů

 • Průmyslová linka pro výrobu netkaných textilií, rozvolňovací stroj, mykací stroj, příčný kladeč, vpichovací stroj,
 • poloprovozní linka meltblown pro výrobu mikronových vláken. Poloprovozní linka BIAX pro výrobu mikronových a submikronových vláken,
 • laboratorní vyhřívaný lis, technologie hot melt, nanášení práškových materiálů, laminovací stroj,
 • tepelné pojení pomocí průmyslové i laboratorní horkovzdušné komory. Technologie pro výrobu nanovláken pomocí stejnosměrnéh i střídavého napětí (Nanospider, AC spinnig),
 • zařízení pro kolmé kladení vláken a vytváření objemných NT (Struto, Rotis),
 • zařízení pro nanášení latexových pojiv,
 • zařízení pro odstředivé zvlákňování a pojení ultrazvukem,
 • technologie výroby vláken metodou tažením.

Spojování klasické a nekonvenční

 • Průmyslové jedno-jehlové šicí stroje se stehem vázaným se spodním zoubkovým podáváním SIERUBA L818F-M1, BROTHER DB2-B755-403A, JUKI DDL-888,
 • průmyslový jedno-jehlový šicí stroj se stehem vázaným, s jehelním podáváním Brother Idustries DB2B721-3,
 • jedno-jehlový řetízkový šicí stroj Brother Industries DT4B261-012-0,
 • obnitkovací šicí stroje SIERUBA model 747E,
 • vysokorychlostní interlokový plochý šicí stroj se spodem a vrchem krycím stehem SIRUBA W122-356,
 • dvoujehlový šicí stroj s dvounitným vázaným stehem Brother LT2-B842-3,
 • poloautomat na vyšívání knoflíkových dírek Brother DH4-B980,
 • podlepovací žehlicí technika – lis Meyer RPS-MINI a elektro-parní žehlička s vyvíječem páry,
 • kontinuální podlepovací stroj pro podlepování švů páskou pomocí horkého vzduchu PFAFF 8303-040,
 • ultrazvukový svařovací stroj PFAFF 8310-142/001,
 • svářecí stroj pro spojování horkým klínem PFAFF 8340-020/01,
 • fixační lis PL/T Comela horkým vzduchem,
 • Tajima – vyšívací automat model TEJT – C (15 barev, 1200 stehů za min., 600 000 stehů paměť).

Tisk a další zušlechťovací postupy

 • Digitální tisk pomocí MIMAKI Textile Jet TX-1600S,
 • tiskařský stůl s magnetickou stěrkou pro tisk s plochými šabonami (max. šíře 53 cm),
 • IR laser – řízená úprava povrchů textilních substrátů, možnost vzorování textilií,
 • klocovací zařízení Foulard pro nanášení roztoků a suspenzí na porézní materiály a další úpravu textilií,
 • plasmové a mikrovlnné reaktory pro modifikaci textilních povrchů,
 • sprayová sušárna pro přípravu kapsulí,
 • měření reologických vlastností – optimalizace složení a kvality tiskařských past pomocí Viskozimetru VT550,
 • ultrazvukový homogenizátor pro intenzifikaci procesů textilní chemie, přípravu emulzí a suspenzí,
 • barvicí aparát AHIBA NUANCE ECO s infračerveným ohřevem,
 • speciální tiskařský lis pro přenosový tisk.

Sklo a šperk

 • Bižuterní dílna pro tvorbu bižuterních a šperkařských výrobků,
 • zařízení odlévací Mix Cast, fa Auren,
 • elektrická vypalovací pec k lehání skla, fixaci barev,
 • tryskací zařízení – pískovací box k opracování povrchu skla,
 • rytecké a brusičské stroje k opracování povrchu skla.
Poloprovozní laboratoře a ateliéry