Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2022/2023 - leden/únor

Termín přihlášení k SZZ do 5. 1. 2023
Termín odevzdání BP/DP do 5. 1. 2023
Termín plnění studijních povinností do 5. 1. 2023
Termín konání SZZ 23. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Termín konání promocí červen 2023

 

Termín SZZ pro letní semestr 2022/2023 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 2. 6. 2023
Termín odevzdání BP/DP do 2. 6. 2023
Termín plnění studijních povinností do 2. 6. 2023
Termín konání SZZ 14. 6. 2023 - 21. 6. 2023
Termín konání promocí červen 2023

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Komise pro státní závěrečné zkoušky (leden 2023)
  1. BSP NAV, TON ˆ 11.1.2023
  2. BSP TM ˆ 11.1.2023
  3. BSP VO VOMO TTMN ˆ 11.1.2023
  4. NMP PI ˆ 11.1.2023
  5. NMP TI ˆ 11.1.2023

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.