Přihlásit

Tematické okruhy k SZZ | Ft.Tul.cz

Podle platné akreditace je státní závěrečná zkouška na FT vedena formou odborné rozpravy komise s uchazečem. Student má v průběhu rozpravy přesvědčit členy komise o svých znalostech i o schopnosti své vědomosti prezentovat a obhajovat.

Protože studenti chtěli znát určité "mantinely", vydává fakulta doporučující okruhy, lišící se podle oborů, eventuálně zaměření či profilů. Samozřejmostí je u všech oborů zvládnutý textilní základ!, byť  tento okruh vůbec u navazujícího magisterského studia není vydáván. Ale profil absolventa oboru ho předpokládá.

Naše SZZ tedy nejsou zkouškou ze 4 předmětů, jak se studenti někdy mylně domnívají, ale dané okruhy jsou pro komisi jen určitým vodítkem pro zadávání témat k diskuzi a pro studenty nápovědou pro přípravu.

Není povinností členů komise klást otázky ze seznamu. Není stanoven počet otázek, ani jejich rámec. Odborná rozprava je opravdu diskuzí - klidně i nad jedním problémem z různých stran.Tematické okruhy k SZZ (studenti zápis do 1. roku studia do 2018/2019 včetně)