Přihlásit

Motivace k přihlášení se na přípravný kurz matematiky na FT TUL | Ft.Tul.cz

Ptáte se proč jít na přípravný kurz matematiky před studiem na VŠ, v tomto případě na FT TUL? Možná obdržíte odpověď a následně motivaci k přihlášení se na kurz na základě zpětné vazby od samotných studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů“ Návrhářství, Výroba oděvů a technické konfekce, Textilní marketing, Textilní technologie, materiály a nanomateriály“ na FT TUL.

 

Proč jít na přípravný kurz? Zpětná vazba (autentický přepis výroků studentů) studentů 1. ročníku BSP FT TUL:

„Líp to pochopíte, v hodině se nemůže učitel soustředit na problém, který zrovna nechápete, díky tomu je dobré využít přípravný kurz.“

„Je to dobrá příprava na vysokoškolskou matematiku.“

„Myslím, že se týká hlavně těch, kteří matematiku měli na střední škole pouze krátce, ne po celou dobu střední školy, pak je to jednodušší.“

„Když se bude chodit na přípravný kurz, tak bude lepší známka ze zkoušky, popřípadě zápočtu.“

„Já na své střední škole (umělecké) dlouho matematiku neměla. Teď na VŠ ji znovu potřebuji používat. Stačilo mi si oživit pravidla a procvičovat.“

„Vždy se hodí, nového učiva je hodně, je lepší mít dobré základy, od kterých se vše odvíjí.“

„Důvod je jednoduchý, vyučující čekají od všech podobný základ vědomostí. Ne všichni ale vycházejí ze stejného druhu školy a úroveň vědomostí se liší.“

„Pokud jste neměli matiku moc na střední, bude se to hodit na opakování a znovu pochopení, jinak to bude dlouhý proces J.“

„Ti, kteří měli matematiku na střední škole jenom ve dvou ročnících a nebyli v ní dobří, tak budou trpět a zbytečně se trápit.“

„Pokud nenavštěvovali všeobecnou střední školu, mohla by jim chybět znalost elementárních funkcí a derivací. Navštěvování přípravného kurzu by bylo rozhodně prospěšné.“

„Ať už je člověk z umělecké školy nebo gymnázia, dříve nebo později se dostane na hranici svých znalostí a rychlost a množství látky, která se na VŠ probírá, může být šok. Proto si myslím, že je skvělé mít možnost se připravit a ušetřit si nervy J.“

„Lidi, kteří nechodili na gymnázium, mají v matematice mezery a jsou občas pozadu. Myslím si, že by přípravný kurz pomohl.“

„Proč jít na kurz, protože bez opakování se těžko vzpomíná na látku, kterou jste dlouho neměli, a obzvlášť v matematice se každá pomoc hodí.“

„Určitě se ušetří nervozita z neznalosti a nebudou na to sami.“

„ Je dobré si zopakovat základy z předchozích let, případně absolvovat úvod do této problematiky, v semestru není dostatek času vše probrat do detailu a samostudium není vždy tak snadné jak se zdá.“

„Lepší si školu o týden prodloužit než opakovat celý předmět znovu J.“