Přihlásit

Registrace / Platba na přípravný kurz matematiky na FT TUL

Příspěvek na absolvování kurzu, který musí student zaplatit je 1 250,- Kč (včetně DPH). Součástí kurzovného jsou i studijní materiály, které student obdrží při zahájení kurzu.
V rámci přípravného kurzu FT TUL připravila pro studenty možnost získání poplatku zpět, a to formou stipendia.
Podmínka vrácení poplatku formou stipendia po absolvování přípravného kurzu: Student na základě žádosti na studijním oddělení FT TUL obdrží formou stipendia poplatek zpět, a to:

  • Student zapsaný do bakalářského studijního programu „NÁVRHÁŘSTVÍ“ může požádat o vrácení poplatku formou stipendia za úspěšné absolvování předmětu: Technologické výpočty a zpracování dat KDE/VAD kredity/4 rozsah/2+4 ročník/2 ZS (½ poplatku za zápočet a ½ poplatku za zkoušku)
  • Student zapsaný do bakalářského studijního programu „TEXTILNÍ MARKETING; TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁL; VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE“ může požádat o vrácení poplatku formou stipendia za úspěšné absolvování předmětu: Matematika 1 KAP/MV1 kredity/6 rozsah/2+2 ročník/1 ZS a Matematika 2 KAP/MV2 kredity/6 rozsah/2+2 ročník/1 LS (½ poplatku za MV1 a ½ poplatku za MV2)

Máte-li o účast na kurzu zájem, přihlaste se pomocí online přihlášky na odkazu:

on-line přihlášení.

Zároveň uhraďte kurzovné 1 250,- Kč na účet TUL u ČSOB, č. ú. 305806603/0300, var. symbol 5901 bezhotovostním převodem z Vašeho účtu, popř. poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu (jako příjemce platby uvádějte KMD FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. U bezhotovostní platby uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení, abychom Vaši platbu řádně identifikovali). Kurzovné je možné platit také v pokladně TUL (přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1) – opět nezapomeňte uvést variabilní symbol a své jméno. Doklad o platbě, popř. jeho kopii oskenujte a pošlete e-mailem na adresu: jiri.brehovsky@tul.cz.

Uzávěrka přihlášek je 8. září 2024 do 23:59.

Všechny v termínu zaregistrované přihlášky budou akceptovány a o zařazení do kurzu obdržíte potvrzení e-mailem. Pokud dojde k nepříznivé epidemiologické situaci, bude kurz probíhat online.

Studenti přípravného kurzu můžou být ubytování na kolejích TUL. V případě zájmu o ubytování student požadavek uvede do přihlášky přípravného kurzu, viz elektronické on-line přihlášení. Informace k ubytováni na koleji TUL najdete na web. stránkách KOLEJE A MENZY, stravovat se můžete v menzách TUL.