Přihlásit

Semináře plánované na akademický rok 2022/2023

Semináře akademických dovedností pro doktorandy TUL aneb První pomoc pro doktorandy

Univerzitní knihovna pořádá pro doktorandy cyklus seminářů zaměřených na rozvoj akademických dovedností. Semináře budou probíhat během zimního semestru akademického roku 2022/2023. Pravidelné semináře se konají dvakrát týdně vždy v pondělí od 12.30 (areál Husova, učebna E223) nebo ve středu od 12.30 (budova H, univerzitní knihovna, místnost pro projektovou práci)

Témata seminářů:

3.10. nebo 5.10.

Rešerše efektivně

10.10. nebo 12.10.

Patentová rešerše

17.10. nebo 19.10.

Zdroje informací na TUL (e-knihy, články aj.)

14.10. nebo 26.10.

Normy na TUL

31.10.

Principy citování

7.11. nebo 9.11.

Výběr časopisu pro publikování odborného článku

14.11. nebo 16.11.

Jak poznat predátorský časopis či konferenci

21.11. nebo 23.11.

Odesílání článku do časopisu - nutné kroky (abstrakt, klíčová slova, korespond. autor, ukázka aj.)

28.11. nebo 30.11.

Sociální sítě pro vědce a sledování novinek

5.12. nebo 7.12.

Trvalé identifikátory vědce/autora

12.12. nebo 14.12.

Hodnocení vědy (impakt faktor, h-index aj.)

19.12. nebo 21.12.

Otevřená věda jako standard

 Pravidelné semináře REŠERŠE EFEKTIVNĚ

Příprava rešerše, stavba rešeršního dotazu, aplikace dotazu ve vybraných databázích a práce s vyhledanými výsledky. 

5.10., 23.11.

Pravidelné semináře ZOTERO PRAKTICKY

Na vlastní notebooky si nainstalujeme a naučíme se používat citační software Zotero.

19.10., 16.11., 7.12.

Místo a čas konání pravidelných seminářů: budova H, univerzitní knihovna, místnost pro projektovou práci, od 14.20. Není třeba registrace. S sebou vlastní notebook. Délka jednotlivých seminářů je cca 1-1,5 hod.

 

Kontaktní osoba: Marta Zizienová, marta.zizienova@tul.cz