Přihlásit

Semináře plánované na akademický rok 2022/2023

Semináře pro doktorandy, studenty, vědce, zaměstnance - LS 2024

Univerzitní knihovna pořádá pro doktorandy cyklus seminářů zaměřených na rozvoj akademických dovedností. Semináře budou probíhat během letního semestru akademického roku 2023/2024 v Univerzitní knihovně a online

Témata seminářů:

 20.2.2024

Jak udělat rešerši

 27.2.2024

Nástroje AI

 5.3.2024

Time management

 12.3.2024

Scite

19.3.2024

Grammarly

26.3.2024

Zotero 1

2.4.2024

Zotero 2

9.4.2024

Jak citovat netradiční zdroje informací

16.4.2024

Plagiátorství

23.4.2024

Prezentační dovednosti

7.5.2024

Výběr časopisu pro publikování

14.5.2024

Hodnocení vědy

Anotace, registrační formuláře, atd. najdete na adrese:

https://bit.ly/seminare202401

Kontaktní osoba: Marta Zizienová, marta.zizienova@tul.cz