Přihlásit

Témata disertačních prací | Ft.Tul.cz

Vlákenné mikroplasty
školitel:
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Mikroplasty jsou velkým ekologickým tématem dneška. Nejnebezpečnější a současně nejběžnější z nich jsou vlákenné mikroplasty, které se uvolňují z textilií při jejich běžném používání. V rámci tohoto tématu budou optimalizovány analytické postupy pro kvantifikaci vlákenných mikroplastů. Dále budou řešeny souvislosti mezi textilní strukturou a emisí vlákenných mikroplastů. Globálním cílem práce je emisi mikroplastů minimalizovat.

Chemická recyklace textilií
školitel: prof. Ing. Jakub Wiener, PhD.
V současné době nejsou dostupné použitelné technologie pro recyklaci textilního a oděvního odpadu. Recyklace textilií je jedním ze zásadních cílů, jejichž splnění je nezbytné pro udržitelnou společnost. V rámci tohoto tématu budou vyvíjeny chemické a fyzikální postupy pro recyklaci textilií včetně textilií ze směsných materiálů. Cílem práce bude zejména optimalizace separačních a recyklačních postupů pro celulózová a polyesterová vlákna. V rámci tohoto tématu bude využito technologií navržených a ověřovaných na našem pracovišti.