Přihlásit

Složení Oborové rady

Oborová rada DSP Textilní inženýrství (P0723D270002), Textile Engineering (P0723D270003)

Předseda: prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
Členové: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK
  doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
  prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. FSv ČVUT
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL

Projednáno VR FT TUL 27.05.2019 a účinné od 01.09.2019. Aktualizováno 23.01.2019.

Oborová rada DSP Textilní inženýrství (P3106) v ČJ a AJ

Předseda: prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL
Členové: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK
  doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. FSv ČVUT
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL

Projednáno VR FT TUL 27.05.2019 a účinné od 01.09.2019. Aktualizováno 23.01.2019.

Oborová rada DSP Průmyslové inženýrství (P0723D270001)

Předseda: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
Členové: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. FT TUL
  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FS ČVUT
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  Ing. Karel Kupka, Ph.D. TriloByte, s.r.o. 
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. RNDr. Jan Picek, CSc. FP TUL
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL

Projednáno VR FT TUL 27.05.2019 a účinné od 01.09.2019