Přihlásit

Státní doktorská zkouška | Ft.Tul.cz

Po vykonání všech zkoušek dle Individuálního studijního plánu podá student na studijní oddělení přihlášku ke státní doktorské zkoušce včetně stanoviska školitele na předepsaném formuláři včetně dalších náležitostí dle Vzoru zpravidla 90 dní před plánovaným termínem. Státní doktorská zkouška v doktorském studijním programu se řídí čl. 20 Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Pokyny k vykonání Státní doktorské zkoušky

  • Student vyplní formulář "Přihláška k SDZ“ a přinese jej včetně stanoviska školitele na Studijní oddělení pro doktorské studium.
  • Student po dohodě se svým školitelem předloží návrh na složení komise v souladu se Studijním a zkušebním řádem.
  • Student připraví písemnou práci ke Státní doktorské zkoušce "Teze disertační práce (vzor)" v kroužkové vazbě dle vzoru.
  • Po zpracování "Přihlášky k SDZ", jmenování komise, stanovení termínu a místa konání zkoušky je student informován prostřednictvím Studijního oddělení pro doktorské studium.
  • Student je s výsledkem SDZ seznámen včetně zápisu.
Formuláře ke Státní doktorské zkoušce (SDZ)

Aktuální Státní doktorské zkoušky je možné nalézt na Úřední desce FT TUL.