Přihlásit

Individuální studijní plán | Ft.Tul.cz

Studium v DSP probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta. Individuální studijní plán DSP stanoví předměty a jejich časovou a obsahovou posloupnost, pedagogické působení, stanovené vedoucím školicího pracoviště, téma vědeckého bádání nebo tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu, vývoje, rámcové vymezení tématu tvoří základ disertační práce, případné studium a praxe na jiných pracovištích, včetně zahraničních.

Individuální studijní plán sestavuje student s využitím směrnice děkanky O organizaci studia  po dohodě se školitelem případně konzultantem. O jeho schválení OR FT TUL je student informován.

Individuální studijní plán (ISP) studenta DSP