Přihlásit

Směrnice a předpisy pro doktorský studijní program | Ft.Tul.cz

Studium v DSP Textilní inženýrství se řídí aktuálním platným Studijním a zkušebním řádem TUL a dále je upraveno směrnicemi děkanky (Organizace studia v DSP a Přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů).

Další předspisy jsou dostupné z webu TUL po přihlášení.